Застосування стратегій і тактик еко-перекладу в англо-українському напрямку відтворення публіцистичних текстів про кліматичні зміни

Дата
2023
Автори
Головка Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у вивченні особливостей перекладу текстів англомовних ЗМІ про зміну клімату українською мовою та проведенні корпусного дослідження екотермінології. Об’єктом дослідження є англійські публіцистичні статті про зміни клімату та їх паралельні тексти в українських ЗМІ. Предметом дослідження є специфіка перекладу екологічної лексики у публіцистичних текстах, зокрема відтворення термінології. Матеріалом дослідження є 31 паралельний текст про зміни клімату англійських та українських ЗМІ, перші розділи Кіотського протоколу та Паризької кліматичної угоди. У ході дослідження, було проаналізовано статті про зміни клімату в англомовних ЗМІ та їх українські паралельні тексти. З’ясовано, що у словниковому складі порівнюваних мов виокремлюється екологічний лексикон, що складається з екологічної термінології та нетермінологічної лексики й фразеології. Підсумовано, що екологічні терміни класифікують за морфологічно-структурним та тематичним критерієм. Проведено корпусне дослідження функціонування екологічної термінології у текстах англомовних та українських ЗМІ за допомогою програми Sketch Engine.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Головка А. Застосування стратегій і тактик еко-перекладу в англо-українському напрямку відтворення публіцистичних текстів про кліматичні зміни : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Головка Аліна. – Київ, 2023. – 103 с.