Соціальний аудит як механізм оцінювання соціального ефекту від діяльності молодіжних неприбуткових організацій в сучасній Україні

Дата
2020
Автори
Козар Ірина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі розкрита сутність соціального аудиту як комплексної діагностичної технології. Описані та проаналізовані різні методи його проведення та доцільність їх застосування в окремих організаціях. Досліджено специфічні особливості діяльності неприбуткових організацій, що існують на теренах сучасної України. Висвітлена важливість залучення молодих людей до громадської активності з урахуванням їх впливу на соціально-економічну сферу. Обґрунтована ефективність застосування методів соціального аудиту для аналізу соціального ефекту від діяльності молодіжних неприбуткових організацій. Розроблено та апробовано адаптований до українських реалій метод SROI-аналізу на прикладі проекту молодіжної громадської організації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Козар І. С. Соціальний аудит як механізм оцінювання соціального ефекту від діяльності молодіжних неприбуткових організацій в сучасній Україні : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Козар Ірина Сергіївна. - Київ, 2020. - 83 с.