Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави

Дата
2016
Автори
Андрійчук Ольга Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави. У роботі проведено генезис інституту недержавного пенсійного забезпечення в Україні, визначено поняття, сутність та зміст недержавного пенсійного забезпечення в Україні, досліджено взаємодію державного та недержавного пенсійного забезпечення як форми реалізації сучасної української соціальної політики та нормативно-правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення. З’ясовано правовий статус недержавних пенсійних фондів, вкладників та учасників пенсійних фондів, роботодавців-платників корпоративних пенсійних фондів, органів державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення та інших суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Встановлено особливості реформування недержавного пенсійного забезпечення в умовах євроінтеграції, виокремлено проблеми участі громадян в недержавному пенсійному забезпеченні та шляхи їх подолання. Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавні пенсійні фонди, вкладники та учасники пенсійних фондів, роботодавці-платники корпоративних пенсійних фондів, органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Андрійчук О. В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Андрійчук Ольга Вікторівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання