Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів

Дата
2016
Автори
Бондаренко Світлана Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена пошуку та розробці підходів до синтезу міметиків бензопіронових алкалоїдів і виявленню серед них перспективних біорегуляторів. Досліджено можливість та особливості застосування реакції Манніха за участю поліфункціональних амінів та алкалоїдів, алкілювання амінів та NH-гетероциклів, відновлювального амінування для поєднання бензопіронового ядра й нітрогеновмісних фрагментів метиленовим лінкером. Здійснено розробку методик синтезу міметиків алкалоїдів, фрагменти яких поєднані алкоксильними лінкерами. Розроблено методи кон’югації бензопіронового й нітрогеновмісного фрагментів С – С зв’язком та синтезу нітрогеновмісних конденсованих систем. В результаті скринінгу фокусованих бібліотек біологічно активних сполук відібрані лідери для подальших доклінічних випробувань, а також лікарські кандидати для створення нових антинеопластичних агентів та засобів нейропсихотропної дії. Перспективи розроблених підходів до синтезу міметиків бензопіронових алкалоїдів у хімічному дизайні лікарських засобів доведені результатами біологічних випробувань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бондаренко С. П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. ...д-ра хім. наук : 02.00.03 – органічна хімія / Бондаренко Світлана Петрівна. - Київ, 2016. – 43 с.
Зібрання