Особливості прояву ціннісних орієнтацій української молоді в умовах війни

Дата
2023
Автори
Пічугіна Тетяна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проаналізовано теоретичні доробки вітчизняної та зарубіжної літератури з проблематики соціально-психологічних особливостей молоді України. Важливими є відомості щодо аспектів цінностей та факторів впливу на їх розвиток та поширення серед молоді під час війни, тому що навколишнє середовище є одним з головних чинників формування життєвих орієнтацій. Також проведено емпіричний аналіз ціннісних орієнтацій даної вікової групи в умовах війни для визначення особливостей впливу воєнних дій на психологічне здоров’я та стан молоді.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Пічугіна Т. С. Особливості прояву ціннісних орієнтацій української молоді в умовах війни : дипломна робота ... бакалавр : 053 Психологія / Пічугіна Тетяна Сергіївна. - Київ, 2023. - 51 с.