Українське поетичне кіно» як феномен української культури XX століття

Дата
2022
Автори
Зінченко Дарія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є дослідження становлення і розвитку українського національного кіно в контексті української культури XX століття, як продовження традиції національної літератури, драматургії та народної поезії в формуванні феномену культури «українське поетичне кіно». У роботі проаналізовано характерні риси в українському кінематографі 60-70-х та 70-80-х років; порівняно ці періоди, виокремлено спільні та відмінні риси; на основі дослідженого матеріалу. Поетичне кіно є однією з національних особливостей розвитку кінематографу в Україні. Головними рисами цього кіно є зображення духовного світу людини, використання алегорії, метафори, фольклорні символи та іносказання. Поетичне кіно у своїх проявах звертається до національних та соціально-культурних питань крізь поетичний стиль подачі, використовуюючи такі засоби як притча і звернення до витоків літературної творчості, а саме, гіпербол, паралелей та метафор. Апелювання до міфологічності – ще одна важлива риса притаманна поетичному кіно. Міф стає призмою, крізь яку людина по-новому оцінює власний світ, намагається осмислити рушійні сили історії людства. Поєднання конкретних подій з міфологічними підкреслює їхню значущість, позачасовий і загальнолюдський характер, водночас допомагаючи осмислити їх у ціннісному аспекті, виокремити значуще для певної культури. Одними з джерел поетичного кінематографа були казки та народний театр. Також цікавою особливістю цього напрямку була музика, що часто замінювала слова в фільмах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Зінченко Д. І. «Українське поетичне кіно » як феномен української культури XX століття : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Зінченко Дарія Ігорівна. - Київ, 2022. – 52 с.