Управління реальними інвестиціями промислового підприємства

Дата
2022
Автори
Нижник Марина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено основні етапи інтегрування інвестиційної діяльності підприємства в систему управління в умовах нестабільності. Запропоновано модель управління інвестиційною діяльністю за умов кризового розвитку, яка дозволяє забезпечити поетапне поєднання процесів управління інвестиційною діяльністю та складових елементів антикризового управління через узгодження рівнів інвестиційної привабливості підприємств та системи чинників кризи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Нижник М. А. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства : кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Нижник Марина Андріївна. - Київ, 2022. - 73 с.