Синтез нових полімер-неорганічних композитів на основі похідних хіноліну для вилучення іонів важких металів із стічних вод

dc.contributor.advisorСавченко Ірина Олександрівна
dc.contributor.authorФедун Іван Олександрович
dc.date.accessioned2023-09-06T10:54:44Z
dc.date.available2023-09-06T10:54:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота присвячена синтезу та дослідженню адсорбційних властивостей синтезу нових полімерно-неорганічних композитів на основі полі-(8-гідроксихіноліну), похідних хіноліну - проп-1-ен-8-гідроксихіноліну, 8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислоти, кополімеризації мономеру з метилметакрилатом для отримання полі-(8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислота)-ко-(метилметакрилат) 1:3 для подальшого нанесення полімеру на поверхню силікагелю, вермикуліту, сапоніту та клиноптилоліту. В роботі синтезовано 4 композити на основі синтезованого кополімеру (8-метакрилоксихінолін-5-сульфокислота)-ко-(метилметакрилат) 1:3, мінеральних глин та силікагелю. Будову синтезованого мономеру та кополімеру підтверджено методом 1 Н ЯМР- спектроскопії. Методом ІЧ-спектроскопії було підтверджено нанесення кополімеру на носії. Одержані полімер-неорганічні композити передано на подальші дослідження їх адсорбційної здатності. Ключові слова: природні глини, силікагель, модифікація, адсорбція, йони токсичних металів.
dc.description.abstract The diploma thesis is dedicated to the synthesis and investigation of adsorption properties of novel polymer-inorganic composites based on poly-(8- hydroxyquinoline). The studied derivatives include prop-1-ene-8- hydroxyquinoline, 8-methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid, and copolymerization of the monomer with methyl methacrylate to obtain poly-(8- methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid)-co-(methyl methacrylate) 1:3 for subsequent polymer coating on the surface of silica gel, clinoptylolite, vermiculite, and saponite. The monomer and polymer synthesis was confirmed by 1H NMR spectroscopy, while the deposition of the copolymer on substrates was verified using IR spectroscopy. Four composites were synthesized based on the copolymer poly-(8-methacryloxyquinoline-5-sulfonic acid)-co-(methyl methacrylate) 1:3, mineral clays, and silica gel. The obtained organo-inorganic composites were further subjected to investigations of their adsorption capacity. Keywords: natural clays, silica gel, modification, adsorption, toxic metal ions.
dc.identifier.citationФедун І. О. Синтез нових полімер-неорганічних композитів на основі похідних хіноліну для вилучення іонів важких металів із стічних вод : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Федун Іван Олександрович. - Київ, 2023. - 45 с.
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/4596
dc.language.isouk
dc.subject10 Природничі науки
dc.subject102 Хімія
dc.titleСинтез нових полімер-неорганічних композитів на основі похідних хіноліну для вилучення іонів важких металів із стічних вод
science.typeБакалаврські роботи
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
Fedun_bakalavr.pdf
Розмір:
1.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: