Особливості англо-українського перекладу інструкцій з експлуатації технічних засобів

Дата
2023
Автори
Царук Віра
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження визначається загальним інтересом перекладознавців до різних стилів та жанрів галузевого перекладу, зокрема, науково-технічного. Об’єктом дослідження є англо-українські переклади інструкцій з експлуатації технічних засобів та пристроїв. Метою магістерської роботи є дослідження особливостей текстів інструкцій та аналіз перекладацьких прийомів і технік їх реалізації (трансформацій) на різних мовних рівнях. Для досягнення поставленої мети зроблений аналіз перекладацьких прийомів і технік їх застосування при перекладі інструкцій з експлуатації. Вивчено особливості термінології в англійських та українських інструкціях з експлуатації. Визначено труднощі в англо-українському перекладі інструкцій з експлуатації.
The research focuses on the peculiarities of translation, genre, lexical and stylistic features of English technical literature, methods of achieving high-quality translation, peculiarities and difficulties in translating terms. In the process of learning a foreign language, the main issue is the development of language skills at different stages. During training, special attention should be paid to all types of speech activities. You need to work with both basic translation methods and learn new types of translation using dictionaries. Documents created by technical writers need to be translated by specialists who are well versed in technological topics. The service deals with the translation of scientific and technical materials that require the use of specific technical or scientific terminology. The translator must have knowledge and experience in this field, as well as understand technical and scientific terminology in the language pair. Key words: translation, scientific and technical translation, translation transformation, technical documents, instructions, terminology.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Царук В. Вплив моделі гравітаційного тяжіння на якість конференційного перекладу : кваліфікаційна робота магістра : 035 Філологія / Царук Віра. – Київ, 2023. – 62 с.