Історія PR: Європа: стародавність – нові часи

Дата
2022
Автори
Грицюта Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Подано ґенезу й тенденції формування PR, їхній вплив на колективне свідоме, моделі поведінки та моральні засади соціуму. Історичні уроки соціальних комунікацій – пріоритетний аспект посібника. Для студентів, викладачів, науковців і фахівців PR, чиє покликання генерувати історичне мислення щодо PR-діяльності, її соціальну відповідальність, демократію та злагоду в суспільстві.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Грицюта Н. М. Історія PR: Європа: стародавність – нові часи : навчальний посібник / Наталія Грицюта ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 735 с.