Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2

Дата
2016
Автори
Сокових Євгеній В'ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена встановленню взаємозв'язку між характеристиками сенсорів H2 на основі наноматеріалів Pd/SnO2 та їх фізико-хімічними властивостями і каталітичною активністю в реакції окиснення Н2. Розроблено оптимальний температурний режим формування нанорозмірного SnO2 та запропоновано температурні умови створення сенсорів на основі Pd/SnO2. Встановлено, що кінетика реакції окиснення Н2 на Pd/SnO2 описується механізмом Ілі-Ріділа, за яким Н2 з газової фази реагує з хемосорбованим киснем і це впливає на чутливість сенсорів. Показано, що максимальні чутливості до Н2 мають сенсори 0,016% і 0,09% Pd/SnO2 з середніми розмірами частинок, відповідно, 14 та 10 нм. Встановлено, що сенсори створені на основі Pd/SnO2 є високочутливими до водню при низьких (0,1 Вт) потужностях нагрівача сенсора, здатні визначати мікроконцентрації Н2 (від 2 до 1089 ppm), є стабільними та швидкодіючими (τ0,9 – 3 сек, τрел – 7 сек). Розроблено методику функціонування сенсорів в імпульсному режимі їх живлення. На основі різних індивідуальних профілей зміни провідності запропоновано підхід для селективного визначення мікроконцентрацій водню в присутності надлишку CO та селективного визначення СО у присутності водню.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Сокових Є. В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія / Сокових Євгеній В'ячеславович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання