Інтелектуалізація корпоративних стратегій міжнародних компаній в умовах економіки 4.0

Дата
2022
Автори
Попова Діана Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної задачі розробки механізму інтелектуалізації управління конкурентоспроможністю корпорацій на цільових міжнародних ринках в умовах економіки. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання важливого науково-прикладного завдання щодо формування, удосконалення та методичних і практичних засад інтелектуалізації корпоративних стратегій на цільових міжнародних ринках в умовах економіки 4.0., зокрема розроблено науково-практичні положення щодо обґрунтування моделі інтелектуалізації управління конкурентоспроможністю корпорацій на цільових міжнародних ринках з урахуванням системи інтелектуалізації вибору оптимальних стратегій та впровадження у практику системи управління корпорацією концепції «Інтелектуалізація HR-менеджменту». Для обґрунтування інтелектуалізації вибору оптимальних стратегій корпорацій на цільових міжнародних ринках, автором було розроблено концепцію «Інтелектуалізації вибору стратегії в практиці управління корпорації», центральним елементом якої є інтелектуальний капітал підприємства. Логічним продовженням даної концепції стало створення інформаційно-аналітичної платформи стратегічного планування з акцентом відповідно на інтелектуально-людський ресурс підприємства. Для побудови методичної бази оцінки інтелектуалізації управління конкурентоспроможністю корпорацій на цільових міжнародних ринках був досліджений вплив інтелектуалізації HR-менеджменту на якість людського капіталу корпорацій. Також були визначені об’єктивні передумови для впровадження концепції «Інтелектуалізації HR-менеджменту» в систему управління корпорації. В ході дослідження виявлено, що ключовими компетенціями корпорації на міжнародних ринках виступають саме інноваційно-інтелектуальні компетенції (ІІК).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Попова Д. В. Інтелектуалізація корпоративних стратегій міжнародних компаній в умовах економіки 4.0 : дис. ...д-ра філос. наук : 292 - Міжнародні економічні відносини / Попова Діана Вадимівна. - Київ, 2022. – 231 с.
Зібрання