Лексико-семантичні та структурні особливості молодіжного мовлення у японському медіапросторі

Дата
2023
Автори
Семенова Надія Станіславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є аналіз структурних та семантичних аспектів молодіжного соціолекту як мовного явища. Було визначено 8 видів типового словотвору в молодіжній японській мові, що зустрічаються в лексиці останніх років, а саме: зміна звуку, зміна у записі, скорочення, інверсія порядку літер, афіксація, вербалізація, ад'єктивація та запозичення. Було описано семантичні трансформації, які переважно відбуваються шляхом метафоризації та гри слів, змінюючи початкове денотативне значення на конотативне. Завдяки асоціації з іншою сферою життя, образ слова стає більш яскравим та емоційно забарвленим, що допомагає уявити описувану характеристику. Проаналізовано динаміку розвитку семантичних категорій у порівнянні з 2008-2012 роками, зроблено висновок що, вираження емоцій залишається головною функцією вакамоноґо, адже слова цієї категорії складають більше ніж третину від загальної кількості в обох часових проміжках. Дослідження показало, що молодіжна мова та вакамоно котоба не є статичними та можуть змінюватись в залежності від соціальної ситуації, масової культури та її трендів. Нова лексична одиниця за певний час починає сприйматися носіями як застаріла і виходить з активного вжитку, втім деякі лексеми можуть навпаки увійти в загальний вжиток. Мова – це живий організм, який змінюється з часом та залежить від культурних, соціальних та інших факторів. Молодь завжди була тим соціальним шаром, який формує нові культурні та мовні тренди.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Семенова Н. С. Лексико-семантичні та структурні особливості молодіжного мовлення у японському медіапросторі : кваліфікаційна робота ... магістр : 035 Філологія / Семенова Надія Станіславівна. – Київ, 2023. – 76 с.