Морфо-функціональна характеристика культур трансформованих клітин при дії модуляторів ферментативної активності

Дата
2017
Автори
Джус Олена Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню та порівнянню впливу речовин з односпрямованою дією (інгібіторів до рецептора епідермального фактора росту з тирозинкіназною активністю) та комплексних речовин, що містять декілька фармакоформних одиниць у своєму складі на первинні та трансформовані культури клітини. 19 Отримано дані, що N-гідрокси-4-({[(e)-2фенілетиніл]сульфоніл}аміно) бутан амід проявляє більш виражену цитотоксичну/цитостатичну дію на культурах клітин HeLa, яка полягала у меншому показнику ІС50 у порівнянні з інгібітором ММП (Галардин). Виявлено суттєву зміну морфологічних показників трансформованих культур клітин MCF-7 та Hela, що характеризувались набуттям клітиною епітеліоїдної структури, суттєвим зменшенням ядерно-цитоплазматичного співвідношення та пригніченням вмісту анеуплоїдних клітин у первинній культурі LLC, що вказує на пригнічення проліферативних, наростання апоптичних та адгезивних показників in vitro, а також пригнічення метастазування перещеплюваної карциноми легені Льюїс in vivo. Натомість біметалічний комплекс проявив виражений протипухлинний ефект in vivo, а похідне малеіміду – виражений цитостатичний вплив in vitro.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Джус О. І. Морфо-функціональна характеристика культур трансформованих клітин при дії модуляторів ферментативної активності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. / Джус Олена Іванівна. - Київ, 2017. 22 с.
Зібрання