Визначення біомолекулярної мішені бензидаміну та прояснення його можливого механізму дії

Дата
2022
Автори
Ключинський Антон Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі проведено аналіз можливих бімолекулярних мішеней маловивченого лікарського препарату бензидаміну із метою дослідження його впливу на центральну нервову систему. Потенційні мішені, а саме ряд рецепторів ЦНС, були перевірені на спорідненість до препарату за методів докінгу, після чого отримані комплекси бензидамін-рецептор були досліджені методами молекулярної динаміки із метою визначення приблизних значень енергій зв’язування та оцінки вкладу тих амінокислотних залишків, які беруть найбільшу участь у взаємодії. На основі результатів були зроблені висновки щодо можливих застосувань препарату у терапевтичній практиці лікування захворювань ЦНС.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Ключинський А. Ю. Визначення біомолекулярної мішені бензидаміну та прояснення його можливого механізму дії : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія /Ключинський Антон Юрійович. - Київ, 2022. - 36 с.