Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення

Дата
2017
Автори
Гулько Ганна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню взаємозв’язку мотивації досягнення, тривоги та тривожності. Встановлено, що в ситуації досягнення в особистості актуалізуються особистісні властивості тривожного спектру, уточнено зміст цього поняття. Представлено авторську методику дослідження форми мотивації досягнення. Запропоновано авторський конструкт «комплекс досягнення» та розкрито його структуру, яка містить: ситуацію досягнення, гомогенність групи за рівнем здібностей, високі рівні мотивації досягнення, тривожності, емоційну нестійкість. Констатовано, що компоненти комплексу досягнення мають ознаки диспозиційності. До психологічних чинників актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення належать: незадоволені потреби у безпеці та саморозвитку, тривожний та інфантильний типи особистості, такі особистісні риси як нерішучість, консерватизм, високий рівень допитливості у структурі креативності, тенденція до уникнення невдачі, індивідуальна форма мотивації досягнення, низький рівень домагань щодо здоров’я та завищений рівень домагань щодо практичного аспекту власної діяльності, упереджуючий чи контролюючий стилі виховання у батьківській сім’ї. Ключові слова: мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення невдачі, індивідуальна форма мотивації досягнення, соціальна форма мотивації досягнення, ситуація досягнення, комплекс досягнення, тривожність, тривога, особистісні властивості тривожного спектру, профілактика тривожності особистості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Гулько Г. О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Гулько Ганна Олександрівна. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання