Синтез органо-мінеральних сорбентів на основі полі(аміностиролу)/полі(оксистиролу) та цистеїну

Дата
2021
Автори
Антоненко Аліна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена синтезу органо-мінеральних сорбентів на основі водонерозчинних комплексотвірних полімерів – полі(аміностиролу) та полі(оксистиролу), модифікованих boc-S-бензилl-L-цистеїном. Будова полімерів доведена за допомогою ЯМР-спектроскопії, хімічний склад композитів досліджували ІЧ-спектроскопією, а наявність полімерного компоненту доводили за допомогою термогравіметричного аналізу. Отримані органо-мінеральні компоненти є перспективними як сорбенти для очищення води від благородних та важких металів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Антоненко А. В. Синтез органо-мінеральних сорбентів на основі полі(аміностиролу)/полі(оксистиролу) та цистеїну : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Антоненко Аліна Володимирівна. - Київ, 2021. - 61 с.