Українська етимологічна лексикографія: теорія, історія та практика

Дата
2016
Автори
Назаров Назарій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ньому вперше детально розглянута кореляція між принципами етимологічних та лексикографічних праць, синтез цих принципів в укладанні етимологічних словників; проаналізовані чинники формування процедур етимологічних досліджень у діахронічному зрізі та їхня культурна мотивація на синхронічному рівні; запропоновано гіпотетичні вирішення деяких практичних проблем української етимології. У дисертації використано комплекс методів, розроблений для реалізації мети й завдань роботи. Застосовані методи включають загальнонаукові (індукції, дедукції, класифікації та систематизації, використані для встановлення кореляції між засадами етимологічних та лексикографічних праць і епістемологічними особливостями культурно-історичної парадигми) і спеціальні лінгвістичні – описовий (при доборі й систематизації формальних та методологічних процедур, використаних в аналізованих пам’ятках), зіставно-типологічний (при вивченні формальних та семантичних процедур етимологізації), порівняльно-історичний (в інтерпретації етимологій донаукового й наукового періодів). Міждисциплінарність уможливлена застосуванням розробленої в теоретичній думці ХІХ–ХХ ст. філософської герменевтики та ритуально-міфологічного підходу до мови (М. Гайдеггер, Г. Гадамер, В.М. Топоров, Н.В. Слухай та ін.).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Назаров Н. А. Українська етимологічна лексикографія : теорія, історія та практика : 10.02.01 – українська мова : дис. ... канд. філол. наук / Назаров Назарій Анатолійович. - Київ, 2016. - 315 с.
Зібрання