Бібліотека, як культурний інститут : сучасні тенденції розвитку

Дата
2021
Автори
Черненко Анна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження - дослідити історію становлення бібліотеки як культурного інституту, виявити особливості її функціонування та тенденції розвитку.В рамках дослідження було проведено детальне ознайомлення з історією бібліотеки - її появою, розвитком, трансформацією в Україні та світі; досліджено праці науковців бібліотекознавців щодо розвитку інституту бібліотеки; розглянуто креативний простір сучасних бібліотечних закладів та виявлено його роль для розвитку культурного інституту та суспільства загалом. Був проведений аналіз європейського досвіду розвитку культурного інституту сучасних бібліотек та визначено, як бібліотеки можуть вливати на реалізацію Цілей сталого розвитку, проаналізовано існуючий досвід українських та зарубіжних бібліотек, запропоновано конкретні рішення щодо майбутньої діяльності. Детально ознайомившись з історією появи та розвитку бібліотеки, в роботі було продемонстровано, що інформація, яку вона накопичує, демонструє розвиток культури людства. Детально ознайомившись з працями бібліотекознавців, які вивчали розвиток інституту бібліотеки, можна стверджувати, що бібліотека, будучи продуктом еволюції суспільства та його діяльності постає культурним соціальним інститутом.Детально ознайомившись з методичними підходами до вивчення інституту бібліотеки було встановлено, що бібліотека є елементом суспільних систем і прямо пов'язана з гарантуванням інтересів соціуму.Аналіз тенденцій розвитку бібліотеки як соціокультурного центру, що гарантує неформальне дозвілля своїм відвідувачам, свідчать про її подальшу ще глибшу інтеграцію у всі сфери суспільства завдяки своїй поліфункціональності. Розглянувши креативний простір сучасних бібліотечних закладів, виявили, що створення та розвиток таких просторів гарантує стимулювання освіти та саморозвитку, а також розкриття творчого потенціалу своїм користувачам. Діяльність цих просторів дозволить бібліотеці укріпити свою роль навчального центру в суспільстві. Детально ознайомившись з іноземним досвідом розвитку культурного інституту бібліотеки виявили різноманітність його закладів за типами та моделями, використовуваними засобами, а також їх ефективність для виконання освітніх, творчих, пізнавальних, креативних функцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Черненко А. Ю. Бібліотека, як культурний інститут : сучасні тенденції розвитку : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Черненко Анна Юріївна. - Київ, 2021. – 76 с.