Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві

Дата
2016
Автори
Тараненко Юлія Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розглянуто теоретико-методологічні та практичні питання розробки й реалізації комплексу економіко-математичних моделей логістичних процесів на підприємстві для прийняття ефективних рішень щодо управління матеріальними потоками з метою підвищення ефективності його діяльності. За результатами дослідження можна зробити наступні теоретичні та науково-практичні висновки, що відображають вирішення завдань відповідно до поставленої мети: 1. Узагальнено теоретичні аспекти та економічну сутність логістичного управління підприємством, що дозволило уточнити розуміння цієї економічної категорії, як процес цілеспрямованого управління плануванням, придбанням і використанням ресурсів із метою максимального задоволення потреб споживачів, за умови найменших витратах, який відбувається у структурно-логічній послідовності окремих його етапів та в умовах ризику й невизначеності; таке розуміння логістичного управління підприємством дає підстави для розгляду його як управління логістичним процесом. 2. Теоретико-методологічними основами логістичного управління підприємством є теорії управління, системного аналізу, сучасні інформаційні системи та технології; методології управління ґрунтується на концепціях системного аналізу, кібернетичного підходу, дослідження операцій та прогнозування. Відповідно для дослідження логістичних процесів на підприємстві має використовуватися теоретико-методологічний апарат економічної кібернетики, системного аналізу та теорії управління комплексно. Ключові слова: логістичні процеси, логістична система, економіко-математична модель, оптимізація, імітація, прогнозування, управління запасами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Тараненко Ю. В. Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Тараненко Юлія Вадимівна. - Київ, 2016. - 209 с.
Зібрання