Ідеї трансгуманізму в філософській перспективі: критичний аналіз

Дата
2021
Автори
Ютік Катерина Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті проведеного аналізу встановлено, що трансгуманізм співвідноситься з гуманізмом і, власне, випливає з нього з певними відмінностями, тому що трансгуманізм, на відміну від гуманізму, фокусується на «технічному» вдосконаленні людини, а не духовному. Основні цілі трансгуманістів полягають у максимальному вдосконаленні людини і доведенні того, що вона не є кінцевою ланкою еволюції, а тільки її початком. Проаналізовано питання щодо впливу техногенної цивілізації на можливі зміни міжособистісних стосунків людей. Розглянуті міркування про досягнення безсмертя та певний утопічний світ, в якому, можливо, будуть жити вдосконалені за допомогою біотехнологій люди. У роботі проведено аналіз комплексу соціально-етичних питань, які випливають з динаміки розвитку ідеї трансгуманізму, та їх критичному осмисленню. Напрямки розгляду сфокусовані навколо проблематики генної інженерії, свободи і людської гідності та соціальної нерівності. Розгляд історії розвитку генної інженерії засвідчує тенденцію поступового переходу застосування її технологій від рослин і тварин до людини. В роботі проаналізовано, наскільки взагалі може бути реальною дана модифікація, яким чином вона застосовується на людях (і чи застосовується взагалі) і які наслідки може мати. Основні вектори аналізу спрямовані на такі основні явища: «немовля на замовлення», клонування та євгеніка. Відповідно, розгляд їх потягнув за собою питання свободи та людської гідності. Також було розглянуто можливість перенесення інтелекту людини в тіло машини та заторкнуто проблематику штучного інтелекту у зв’язку з проблематикою трансгуманістичного дискурсу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Ютік К. Є. Ідеї трансгуманізму в філософській перспективі: критичний аналіз : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Ютік Катерина Євгеніївна. - Київ, 2022. – 61 с.