Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату»

Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Матеріали зимової сесії Карпатської школи містять погляди науковців, аспірантів, магістрів та бакалаврів, представників підприємницьких структур і організацій громадянського суспільства на актуальні питання захисту вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату. Тематика доповідей охоплює широке коло питань: стійкість гірських ландшафтів, адаптація до кліматичних змін, оцінка впливу на довкілля, інтегроване управління водними та лісовими ресурсами, а також поводження з твердими побутовими відходами. Значна увага приділена освітнім аспектам співробітництва на місцевому рівні між громадськістю, науковцями та бізнесовими колами задля подолання екологічних проблем регіону та надання екологічних послуг населенню, а також питанням збереження культурної спадщини. Тексти подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, термінології та інших відомостей.
The materials of winter session of Carpathian School include viewpoints of scholars, graduates and post-graduate students, entrepreneurs and civic organization representatives on topical issues of protection of vulnerable ecosystems in the conditions of pandemic and climate change. The presentations cover variety of topics that includes stability of mountain landscapes, adaptation to climate change, wind power development, environmental impact assessment, integrated water and forest management as well as best practice of municipal solid waste operations. Considerable attention paid to the practical aspects of local government, public, scientific and business entities cooperation aiming to overcome environmental problems, as well as fostering cultural heritage in the Carpathian region and providing environmentally sound services to local communities. The texts are in the author’s wording. The authors are fully responsible for its content, citations, statistical data, terminology, the accuracy of facts presented and other related information.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату», м. Косів Івано-Франківська область, 25-27 лютого 2021 р. – [Косів : Наукове товариство імені Шевченка], [2021]. – 192 с.