Особливості обліку і оподаткування діяльності підприємств оптової торгівлі

Дата
2022
Автори
Шевченко Анастасія Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в розкритті теоретичних, методичних та практичних аспектів фінансового обліку та оподаткування в оптовій торгівлі, розробці практичних рекомендацій з їх удосконалення. Організація бухгалтерського обліку підприємств оптової торгівлі включаєелементи облікової політики, форму ведення, форму організації обліку,документування. Розкрито види документів пов’язаних з різними операціями на підприємствах та порядок їх оформлення. Щодо облікової політики оптової компанії, то вона затверджується відповідним наказом керівника. Встановлено, що торгова організація вказує в обліковій політиці для цілей оподаткування альтернативні методи ведення податкового обліку, серед яких зазначаються методи списання матеріалів та сировини на витрати.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Шевченко А. Р. Особливості обліку і оподаткування діяльності підприємств оптової торгівлі : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Шевченко Анастасія Романівна. - Київ, 2022. - 86 с.