Соціально-економічне становище жіночих монастирів Російської держави наприкінці ХVll-XVIII ст.

Дата
2022
Автори
Ірчак Ірина Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The master's thesis is devoted to the study of the socio-economic situation of the nunneries of the Russian state of the late seventeenth and eighteenth centuries. The peculiarities of the regulation of the internal life of women's monasteries and the nature of the restrictions established by the state are analyzed. The factors that influenced the formation of the social composition of the monasteries are clarified, its characteristics are given. It was established that the economic situation of the nunneries of the mentioned period depended on the decrees of the authorities, which were characterized by secularization tendencies, and also differed significantly from the position of the men's monasteries. The widespread problem of low incomes from small estates and in some cases their absence in a large part of nunneries is pointed out. Identified ways to obtain monasteries and nuns livelihood. The peculiarities of the preparation and implementation of secularization reform are traced, its consequences for the nunneries of Central Russia and the Left Bank of Ukraine are outlined. Particular attention is paid to the comparison of the provisions applicable to the monasteries of these regions.
Магістерська робота присвячена вивченню соціально-економічного становища жіночих монастирів Російської держави кінця ХVII-XVIII століть. Проаналізовано особливості регламентації внутрішнього життя жіночих обителей та характер встановлених державою обмежень. З’ясовані фактори, що впливали на формування соціального складу обителей, дана його характеристика. Встановлено, що економічне становище жіночих монастирів згаданого періоду залежало від постанов влади, які характеризувались секуляризаційними тенденціями, а також значно відрізнялося від становища чоловічих обителей. Вказано на поширену проблему низьких прибутків з нечисельних вотчин і подекуди їх відсутності у значної частини жіночих монастирів. Визначені способи отримання обителей і черницями коштів на прожиття. Простежено особливості підготовки і проведення секуляризаційної реформи, окреслено її наслідки для жіночих монастирів Центральної Росії та Лівобережної України. Окрему увагу звернено на порівняння положень, що застосовувались щодо обителей згаданих регіонів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ірчак І.В. Соціально-економічне становище жіночих монастирів Російської держави наприкінці ХVll-XVIII ст. : кваліфікаційна робота : 032 Історія та археологія / Ірчак Ірина Вікторівна. - Київ, 2022. - 88 с.