Задача керування змішувачем з параметрами у формі нечітких чисел типу- 2

Дата
2023
Автори
Смірний Денис Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі наведено огляд з теорії нечітких множин типу-2, розглянуті основні означення та операції над нечіткими множинами типу-2, наведено класифікацію нечітких множин, наведено огляд з теорії нечітких систем, розглянуті основні означення нечіткої логіки, поняття лінгвістичної змінної, розглянуто алгоритм Мамдані. Розроблено модель та алгоритм розв’язання задачі нечіткого керування змішувачем з вхідними параметрами, що задаються нечіткими інтервальними множинами типу-2. В основі розробленого підходу лежить алгоритм нечіткого логічного виводу Мамдані, який використовується в задачах нечіткого моделювання та дозволяє значно зменшити обсяги обчислень. Перевагою розробленої моделі з нечіткими інтервальними параметрами типу-2 полягає є можливість використовувати кілька наборів лінгвістичних змінних, які формалізують нечіткість моделі. Розроблений підхід досліджено на прикладі голосового управління змішувачем кондиціонера з вхідними параметри, що задаються нечіткими інтервальними множинами типу-2. Розглянуті модельні приклади. Отримані результати дозволяють імплементувати принципи нечіткого керування в різноманітні технічні системи та розв’язувати задачі нечіткого керування. Ключові слова: нечіткі технічні системи, нечіткі числа типу-2, нечітка логіка.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Смірний Д. А. Задача керування змішувачем з параметрами у формі нечітких чисел типу- 2 : кваліфікаційна робота ... магістра : 124 Системний аналіз / Смірний Денис Андрійович. - Київ, 2023. - 52 с.