Нові поліфункціональні піразольні ліганди для синтезу координаційних полімерів

Дата
2021
Автори
Лутфуллін Дмитро Максимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі проведено синтез 3,5-ди(піразол-4-іл)-4-нітропіразолу та біс-триметинієвого похідного 4-нітропіразолу, отримано монокристали данних сполук. Виконано кристалографічне дослідження, в рамках якого визначено данні стосовно геометрії цих сполук та основні кристалографічні параметри. Уточнено кристалічні структури, визначено заселеності різних позицій у випадку наявності розупорядкування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Лутфуллін Д. М. Нові поліфункціональні піразольні ліганди для синтезу координаційних полімерів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «бакалавр» : 102 Хімія / Лутфуллін Дмитро Максимович. - Київ, 2021. - 46 с.