Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні

Дата
2017
Автори
Побережник Альона Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та праксеологічні засади гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні. Визначено поняття та правову природу розглядуваних гарантій. Доведено, що гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні мають свою систему та структуру. У дисертаційному дослідженні з’ясовано місце гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні в системі кримінальних процесуальних гарантій. На підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів, автором визначено поняття та ознаки правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні, встановлено підстави його застосування. Сформульовано поняття порядку правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні та виокремлено його етапи реалізації. У роботі запропоновано систему процесуальних гарантій захисту права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні та охарактеризовано механізм реалізації таких гарантій. Ключові слова: кримінальні процесуальні гарантії, право на свободу та особисту недоторканність, правомірне обмеження права, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальні гарантії захисту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Побережник А. О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Побережник Альона Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання