Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови

Дата
2017
Автори
Андріяш Микола Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі узагальнено концептуальні засади розвитку податкових систем країн ЄС та визначено ключові тенденції оподаткування у 2010–2015 рр. Надано оцінку перспективам створення фіскального союзу. Запропоновано дослідження шляхів поглиблення економічної інтеграції до ЄС у форматі групи східноєвропейських країн, що підписали Угоду про асоціацію, – Україна, Грузія та Молдова через призму гармонізації податкових систем із європейськими підходами та принципами. Систематизовано детермінанти податкової трансформації асоційованих із ЄС країн у контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Експериментальним шляхом обрано механізм оптимізації податкової системи України. Виявлено внутрішні інституційні дисбаланси та надано рекомендації з удосконалення податкового адміністрування в Україні відповідно до Угоди про асоціацію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Андріяш М. М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андріяш Микола Михайлович. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання