Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько український напрямок)

Дата
2017
Автори
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні пропонуються основи синергетики перекладу. Переклад як система внутрішнього та зовнішнього рівнів самоорганізації становить синергетичний об’єкт дослідження. У роботі окреслено теоретичні засади методології синергетики, продемонстровано механізм дії типів наукової раціональності, розкрито сутність синергетичного моделювання перекладу. На матеріалі німецькомовних текстів трьох типів дискурсів, їх множинних перекладів українською мовою та перекладів еталонів проаналізовано дію синергетичних принципів у фазах Буття і Становлення системи спеціального перекладу (ССП). Побудовано синергетично-інформаційну модель ССП, створено синергетично інформаційну методику порівняльно-перекладацького та доперекладацького аналізу спеціальних текстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько український напрямок) : автореф. дис. ...д-ра. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Дорофеєва Маргарита Сергіївна. - Київ, 2017, - 38 с.
Зібрання