Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні

Дата
2016
Автори
Старенький Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та праксеологічні засади кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Визначено поняття та зміст доказування захисником у досудовому розслідуванні. Обґрунтовано, що доказування захисником у досудовому розслідуванні як пізнавально-практична та розумова діяльність має свою зовнішню та внутрішню структуру. Сформульовано поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Надано визначення поняття кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні та встановлено їх види. Запропоновано поняття механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні. Виокремлено кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні. Визначено кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час витребування документів, отримання речей і документів, опитування учасників кримінального провадження, залучення експерта у досудовому розслідуванні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Старенький Олександр Сергійович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання