Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві України : правові, теоретичні та практичні

Дата
2017
Автори
Гринюк Володимир Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному аналізу правових, теоретичних та практичних проблем реалізації функції обвинувачення в кримінальному судочинстві України. Проаналізовано стан наукового дослідження функції обвинувачення в кримінальному процесі. Сформульовано поняття функції обвинувачення та визначено її зміст у кримінальному провадженні. Наведено поняття та виділено структурні елементи механізму функції обвинувачення. Виокремлено історичні періоди становлення та розвитку функції обвинувачення у кримінальному провадженні. Сформульовано поняття, ознаки та систему суб’єктів сторони обвинувачення. Розкрито матеріальний і процесуальний (функціональний) зміст обвинувачення. Уточнено поняття та систематизовано положення міжнародно-правових стандартів у контексті здійснення функції обвинувачення. Охарактеризовано формування обвинувачення на стадії досудового розслідування. Виокремлено особливості реалізації публічного обвинувачення у процесі підготовчого провадження, а також судового розгляду. Проаналізовано участь прокурора у перегляді судових рішень. Охарактеризовано процедуру реалізації обвинувачення у кримінальному провадженні на підставі угод. Досліджено процесуальний порядок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Виокремлено особливості реалізації функції обвинувачення щодо окремої категорії осіб і здійснення спеціального досудового та судового провадження. Ключові слова: кримінальне провадження, функція обвинувачення, публічне обвинувачення, приватне обвинувачення, формування обвинувачення, повідомлення про підозру, обвинувальний акт, підготовче провадження, судовий розгляд, перегляд судових рішень, особливі порядки кримінального провадження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві України : правові, теоретичні та практичні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Гринюк Володимир Олексійович. - Київ, 2017. - 38 с.
Зібрання