Побудова веб-застосунку для автоматичного оцінювання знань студентів з предмету "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка"

Дата
2022
Автори
Фісуненко Артем Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом роботи є автоматичне оцінювання знань студентів з курсу "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка" за допомогою бібліотеки для оцінювання алгоритмічних задач та веб-застосунку, що дає змогу проводити модульні контрольні роботи в режимі онлайн із їх подальшою перевіркою й оцінюванням програмою. Метою кваліфікаційної роботи є створення й публікація бібліотеки та веб-сайту для проходження й автоматичного оцінювання модульних контрольних робіт з курсу "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка" з відкритим вихідним кодом, зручних для користування як студентами, так і викладачами. Інструментом створення є безкоштовний, вільно поширюваний редактор вихідного коду Visual Studio Code. Мови програмування – Python, JavaScript. Використано фреймворки Django Rest Framework і React та бібліотеки pydantic, CGLib та Ant Design. Результат роботи: розроблено та опубліковано бібліотеку для оцінювання та прототип сайту під ліцензією GNU General Public License v3.0.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Фісуненко А. А. Побудова веб-застосунку для автоматичного оцінювання знань студентів з предмету "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка" : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Фісуненко Артем Андрійович. - Київ, 2022. - 47 с.