Етнолексика української народної пісні та труднощі її англомовного перекладу

Дата
2023
Автори
Кукіль Влада
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено аналізу специфіки перекладу українських народних пісень англійською мовою. Аналіз теоретичних джерел дозволив встановити, що будь-який пісенний дискурс, незалежно від національності, має такі характеристики, як: ідеологія; суб'єктивність; креолізм; авторитетність; відстань; аксіологія; інтертекстуальність; ритуальність; функціональність. Аналіз дозволив виокремити такі функції дискурсу народної пісні: емотивна функція (пісенний дискурс апелює до здатності співпереживати); конотативна функція (дискурс народної пісні спонукає до дії); референтна (інформативна) функція (дискурс народної пісні передає сенс ситуації уявного або реального світу); поетична функція (дискурс народної пісні характеризується образністю і неповторністю); фатальна (встановлює контакт) функція (дискурс народної пісні спрямований на підтримку комунікації); етноукріплююча функція; функція самоідентифікації. Було з’ясовано, що існує наступний ряд проблем, з якими стикаються всі перекладачі народних пісень: проблема перекладу римування, ритму, строф, поділу на склади, мелодійність; специфіка перекладу стійких виразів; проблема перекладу гри слів; переклад лінгвокультурних реалій, які зустрічаються у текстах народної пісні у великій кількості; необхідність прийняття до уваги культурні відмінності; обмеженість мовного простору... Аналіз також показав, для того, щоб текст народної пісні передавав всю інформацію вихідного тексту і при цьому відповідав нормам перекладного тексту, перекладачеві необхідно застосовувати комплекс перекладацьких трансформацій, за допомогою яких, можливо досягти адекватності тексту перекладу. Досліджуючи лексичні трансформації, з’ясувано, що перекладацькі трансформації підрозділяються на лексичні, граматичні та лексико- граматичні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кукіль В. Етнолексика української народної пісні та труднощі її англомовного перекладу : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Кукіль Влада. – Київ, 2023. – 44 с.