Лінгвокультуремна репрезентація інтернет-мемів російсько-української війни

Дата
2023
Автори
Кріт Оксана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Меми стали предметом та об’єктом вивчення у різних гуманітарних науках, зокрема у лінгвістиці досліджують психолінгвістичні аспекти, аналізують прагматику цього інструменту інтернет-спілкування, розглядають меми як неофраземи та лінгвокультуреми інтернет-простору. Загалом мем – це певна концепція, ідея, культурна одиниця, яка вірусним чином розмножується, поширюючись від користувача до користувача. У своїй стислій полікодовій формі меми доносять ключову інформацію про події, архівують важливі деталі, включаючи у себе національну оцінку подій та явищ. Національно-знакові меми можуть виходити за рамки нації – у вільне світове кроскультурне функціонування, репрезентуючи новітні концепти українського народу. Інтернет-мем – це явище сучасної кіберкультури. Національне культурне поле в інтернет-просторі становить собою майже не обмежену свободу самовираження, а тому у час актуалізації національної ідентичності та потреби в консолідації українців відбулося відчутне посилення аматорської мережевої творчості. Інтернет є ідеальним середовищем для реплікації мемів, зокрема інтернет-мемів. Українці за допомогою лінгвокультуротворчої практики проявляють себе як креативне суспільство, яке на високому медійному та лінгвокреативному рівні бореться на інформаційному фронті з роспропагандою та її ідеологічними маніпуляціями. Ми визначили базові типи-концепти мемів, що з’явилися під час російсько-української війни як явище сучасного інтернет-фольклору: 1) меми-персоналії (герої); 2) меми про зброю; 3) меми про українське волонтерство; 4) аграрні меми; 5) меми-локації; 3) музичні меми; 8) меми-мовні неологізми та неофразеологізми. Інтернет-меми стають зразками та джерелом постфольклорної творчості й відповідно лінгвокультурологічної спадщини українців, а самі постфольклорні тексти є засобами міжкультурної комунікації, за допомогою яких висловлюється певна думка українства в межах світового комунікативного середовища. Щодо перспектив дослідження, то варто взяти до уваги аналіз українських мемів-антигероїв та сформувати цілісний мемо-архів російсько-української війни. Знання ангтигероїв війни рівномірно важливе зі знанням своїх героїв, адже без відомостей про свого ворога, аналізу воєнних поразок та прорахунків, перемогти та відстояти свої права, цінності і незалежність надалі – неможливо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кріт О. Лінгвокультуремна репрезентація інтернет-мемів російсько-української війни : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Кріт Оксана. – Київ, 2023. – 71 с.