Відтворення особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському перекладі

Дата
2017
Автори
Дорошенко Ольга Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню відтворення лінгвокультурних, соціолінгвальних, а також індивідуальних особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському художньому перекладі. Здійснено аналіз сучасних перекладознавчих підходів до розуміння та вивчення дискурсу, зокремахудожнього. Досліджено, що в процесі перекладацької діяльності породжуються два специфічні його різновиди: перекладацький дискурс як діяльність перекладача/перекладачів і пов’язані з нею процедури: стратегії, тактики, методи перекладу, редагування, критика; перекладний дискурс як сукупність перекладів оригінальних текстів певного автора, жанру, що функціонують у дискурсивному полі цільової лінгвокультури. Шляхом порівняльного аналізу сукупності перекладних і оригінальних текстів з урахуванням їхнього функціонування у відповідних культурах проводився аналіз перекладного дискурсу Хуліо Кортасара на предмет збереження в творах індивідуальної картини світу письменника, особливостеййого стилю, художніх прийомів, техніки. Український перекладний дискурс Хуліо Кортасара в порівнянні з оригінальним позначений нейтралізацієюнаціонально-культурного компонента, збереженням інтертекстуальності та графічного увиразнення, спрощенням архітектоніки та синтаксичної побудови тексту, послабленням дуальності художньої дійсності та зменшенням повтору, що в оригіналі слугує засобом когерентності не тільки тексту, але й дискурсу письменника в цілому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дорошенко О. Ю. Відтворення особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. – перекладознавство / Дорошенко Ольга Юріївна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання