Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства

Дата
2017
Автори
Кирилюк Ольга Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є комплексним науковим дослідженням трансформуючого впливу глобального інформаційного суспільства на прогресивний розвиток міжнародного права, а також процесу еволюції рівня адаптивності останнього до перманентно еволюціонуючих правовідносин в інформаційній сфері. Здійснено детальний огляд доктринальних підходів, нормативної та інституційної основи регулювання та прикладів правозастосування. Надано авторські визначення понять «глобальне інформаційне суспільство», «кіберпростір», «права людини онлайн», «принцип мережевої нейтральності» у контексті міжнародного права. Розроблено авторську періодизацію еволюції адаптивності міжнародного права до питань розвитку глобального інформаційного суспільства. Класифіковано інституційні механізми глобального інформаційного суспільства, встановлено їх ефективність, нормотворчий потенціал та рівень взаємодії між собою, а також надано рекомендації щодо удосконалення глобальної інституційної структури інформаційного суспільства. Встановлено способи та обґрунтовано доцільність переходу від державоцентричної до людиноцентричної системи міжнародно-правового регулювання з питань розвитку глобального інформаційного суспільства, заснованої на принципах розподіленого суверенітету та багатосторонньої участі усіх зацікавлених сторін (держав, міжнародних організацій, приватного сектору, громадянського суспільства). На конкретних прикладах (права людини онлайн, захист персональних даних та кібербезпека) продемонстровано критичність вироблення універсальних міжнародно-правових режимів з питань розвитку глобального інформаційного суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кирилюк О. В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Кирилюк Ольга Василівна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання