Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми

Дата
2016
Автори
Лукач Ірина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних проблем господарсько правового регулювання корпоративних відносин. Проаналізовано історичний розвиток та основні економіко-правові наукові теорії корпорації як системоутворюючої категорії корпоративного права. Умотивовано важливу соціальну роль корпорації, яка послужила основою для розвитку теорії КСВ. Виходячи із розширеного суб’єктно-об’єктного складу корпоративних правовідносин, установлено їх поняття, ознаки, підстави виникнення. Доведено, що об’єкт корпоративних правовідносин має подвійну природу – здійснення корпоративних прав і корпоративного управління. Визначено форми та способи захисту прав суб’єктів корпоративних відносин, особливості державного регулювання здійснення корпоративних прав і корпоративного управління. Досліджено актуальні проблеми удосконалення змісту корпоративних правовідносин: електронної комунікації акціонерів, доцільності збереження наглядової ради, запровадження інституту незалежних директорів і похідного позову. З’ясовано предмет, метод і місце корпоративного права в системі права України. Розкрито проблематику джерел корпоративного права України та визначено напрями удосконалення корпоративного законодавства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Лукач І. В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... д-р. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право / Лукач Ірина Володимирівна. – Київ, 2016. – 474 с.
Зібрання