Реконструкція лібералізму у філософії праґматизму

Дата
2022
Автори
Дубняк Златислав Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене аналізу й критиці головних версійпраґматичної реконструкції лібералізму. З жанрового боку дисертаційне дослідження здійснене як праця в галузі історії ідей (Geistesgeschichte) та аналітичної філософії. У роботі з’ясовано, якими були внутрішні ідейні джерела праґматичної реконструкції лібералізму. Висвітлено, яким було теоретико-філософське підґрунтя головних версій праґматичної реконструкції лібералізму. Проаналізовано три відмінні засадничі піднапрями: натуралістичний праґматизм Дьюї, що синтезував ідеї Пірса і Джеймса, позитивістський неопраґматизмі Гука, що наслідував дьюїанські погляди, але водночас перейняв пірсіанські наукові акценти, та постмодерністський неопраґматизмі Рорті, що радикалізував джеймсіанські романтичні акценти. Визначено специфіку головних версій праґматичної теорії лібералізму. У праґматичній традиції було запропоновано три своєрідні версії праґматичної теорії лібералізму: відроджуваний лібералізм Дьюї, реалістичний лібералізм Гука та іронічний лібералізм Рорті. Розвинуто провідні сучасні дискусії щодо вагомості головних версій праґматичної реконструкції лібералізму. У дисертаційній роботі Окреслено сучасні перспективи праґматичного лібералізму. визначено спроможність головних версій праґматичного лібералізму відповідати на такі кризові виклики сучасного ліберального суспільства, як криза ідентичності, інформаційна криза, авторитарна криза. У цьому стосунку доведено непридатність іронічного лібералізму Рорті, часткову цінність реалістичного лібералізму Гука та перспективність відроджуваного лібералізму Дьюї. Ключові слова: американська філософія, філософія праґматизму, аналітична філософія, космологія, епістемологія, політика, реконструкція лібералізму, сила, свобода, раціональність, здоровий глузд, особистість, громада, релятивізм, абсолютизм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Дубняк З. О. Реконструкція лібералізму у філософії прагматизму : дис. ... д-ра філос. наук : 033 – філософія / Дубняк Златислав Олександрович. - Київ, 2022. – 228 с.
Зібрання