Особливості роботи з обдарованими учнями на уроках географії

Дата
2023
Автори
Пєшко Єлизавета Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота на тему дозволила дослідити теоретичні аспекти роботи з обдарованими учнями, їхні особливості та роль обдарувань у формуванні особистості обдарованого учня. Досліджено методи та прийоми, які допомагають педагогу зробити уроки географії цікавими та доступними для обдарованих учнів. Дослідження, проведене у даній дипломній роботі, підтверджує важливість роботи з обдарованими учнями на уроках географії та надає педагогам практичні рекомендації щодо ефективної організації навчального процесу з цією категорією учнів. Отримані результати можуть бути використані як підстава для подальшого дослідження та розвитку цієї проблематики в галузі освіти. Знання та уміння, отримані в результаті цього дослідження, можуть бути успішно використані вчителями для покращення навчання та розвитку обдарованих учнів, сприяючи їхньому особистісному зростанню та досягненню високих результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (Географія)
Бібліографічний опис
Пєшко Є. Р. Особливості роботи з обдарованими учнями на уроках географії : кваліфікаційна робота бакалавра : 014.07 – Середня освіта (Географія) / Пєшко Єлизавета Русланівна. - Київ, 2023. - 49 с.