Розробка веб-додатку для планування задач та управління проектами

Дата
2021
Автори
Кухта Марина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі виконання дипломної роботи був проведений аналіз важливості управління проектами та розглянуті популярні існуючі на сьогоднішній день системи для вирішення цієї задачі. Були розглянуті сучасні інструменти для розробки веб-додатків, їх переваги та особливості. Сформовані функціональні вимоги до власного додатку. На основі даних вимог був розроблений додаток для планування задач та управління проектами. Новизна результатів: програмний продукт, реалізований у ході написання дипломної роботи, відповідає критеріям сучасних веб-додатків для планування задач та управління проектами. Результат виконання дипломної роботи - а саме веб-додаток може використовуватися як для повсякденного та і для комерційного застосування у багатьох сферах які потребують інструмент для вирішення проблеми планування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Кухта М. Розробка веб-додатку для планування задач та управління проектами : кваліфікаційна ... бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Марина Кухта. - Київ, 2021. - 74 с.