Розвиток військового туризму ( український досвід)

Дата
2021
Автори
Мележик Анастасія Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дослідження виявлено роль військово-історичного туризму в створенні культурних зв'язків та міжнародного співробітництва за допомогою знайомства з життям, культурою і звичаями народу, пов'язаними з військовою історією. Встановлено, що передумовами розвитку військово-історичного туризму є світоглядні фактори, закладені в людській культурі, потреби у формуванні та розвитку самосвідомості і самовизначення народів. При цьому в сучасній системі управління військово-історичним туризмом особлива роль належить фортифікаційною спорудам, що забезпечує інтерактивний характер туристського пізнання історичної спадщини країни і регіону. В результаті дослідження визначено передумови військово-історичного туризму на основі фундаментальних світоглядних теорій, розроблений системний підхід до розвитку військово-історичного туризму на регіональному рівні на основі взаємодії організацій туристського ринку, органів координації федерального і регіонального рівні, організацій військово-історичної та військово-патріотичної спрямованості. Досліджено форми військово-історичного туризму, що реалізуються в Закарпатському краї: туристські маршрути на військово-історичні музейні комплекси і фортифікаційні споруди, військово-історичні та військово патріотичні заходи, що дозволило виявити проблеми і розробити комплекс першочергових заходів, спрямованих на розвиток туризму в Закарпатському краї.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Мележик А. В. Розвиток військового туризму (український досвід) : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Мележик Анастасія Вадимівна. - Київ, 2021. - 54 с.