Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України

Дата
2017
Автори
Фаринник Василь Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дисертаційної роботи розв’язано конкретну наукову проблему, яка має важливе значення для науки кримінального процесу та правозастосування у цій сфері, а саме – розроблено концепцію заходів забезпечення кримінального провадження на основі комплексного аналізу теоретичних, правових і праксеологічних проблем їх правового регулювання та застосування. Одержані в процесі дослідження наукові результати підтверджують покладену в його основу гіпотезу, а реалізовані мета й задачі дають підстави для висновків, рекомендацій та узагальнень, які мають як теоретичне, так і прикладне значення. Найсуттєвішими з них вважаються наступні: При характеристиці сучасного кримінального процесу України помилковим ототожнення заходів забезпечення кримінального провадження і заходів процесуального примусу, адже сутність заходів забезпечення кримінального провадження визначається їх метою, що, своєю чергою, обумовлює їх функціональне призначення, у зв’язку з чим вони, насамперед, спрямовані на виконання обов’язку в майбутньому. Тим більш помилковим є таке ототожнення, оскільки в силу свого функціонального призначення та місця заходів забезпечення кримінального провадження у системі кримінальної юстиції вони мають самостійне значення і не можуть бути елементом слідчих (розшукових) або будь-яких інших процесуальних дій. Водночас як правовий інститут заходи забезпечення кримінального провадження стано влять собою систему відносно відособлених норм, що регулюють взаємозалежні відносини, пов’язані із забезпеченням кримінального провадження шляхом регламентації умов, підстав і процедури їх застосування, кола учасників та особливостей їх правового статусу, а також відповідальності за порушення встановленої процедури та покладених на них процесуальних обов’язків. Ключові слова: досудове розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальний примус, запобіжні заходи, орган досудового розслідування, прокурорський нагляд, слідчий суддя, забезпечення прав людини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Фаринник В. І. Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Фаринник Василь Іванович. - Київ, 2017. - 658 с.
Зібрання