Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів

Дата
2018
Автори
Попов Олексій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розроблено модель для розрахунку тріщиностійкості та енергії руйнування керамічного композиту із урахуванням можливості затримки тріщини на межі розділу перед фазою із вищим модулем Юнга та вигинання її фронту між місцями затримки перед остаточним руйнуванням матеріалу. За допомогою запропонованої моделі встановлено, що як високомодульні, так і низькомодульні включення можуть покращувати механічні характеристики кераміки та надано рекомендації щодо структурних особливостей композиційних матеріалів із включеннями кожного з типів. В результаті дослідження механізмів протікання екзотермічних реакцій та формування зерен новоутворених тугоплавких фаз було розроблено методику твердофазного реакційного синтезу гетеромодульних матеріалів із субмікронними графітовими включеннями шляхом гарячого пресування порошкових сумішей систем ТіС-В4С, HfС-В4С, WС-В4С, ТіС-В4С-Si, а також методику рідкофазного реакційного синтезу керамік із крупними високомодульними включеннями шляхом гарячого пресування шихт Ti-Al-B2O3, Ti-Al-B2O3-TiB2, Cr2O3-Al-TiB2, B2O3-Al-C-TiB2. Дослідження тріщиностійкості та міцності одержаних керамічних матеріалів підтвердило високі механічні характеристики запропонованих композиційних структур.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Попов О. Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 фізика твердого тіла / Попов Олексій Юрійович. - Київ, 2018. – 38 с.
Зібрання