Поняття історичної пам’яті the concert of historical memori

Дата
2022
Автори
Міненко Андрій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі роботи було розглянуто феномен індивідуальної пам’яті. Її дослідженням займалися в основному психологи, психотерапевти та нейробіологи. Багато з них вдавалося до дослідження сновидінь для з’ясування особливостей індивідуальної пам’яті, оскільки вважали, що пам’ять уві сні ізолюється від зовнішнього впливу і її можна розглянути в її індивідуальному варіанті. Проте, філософи Дюркгайм та Альбвакс критикували дані погляди, оскільки вважали сновидіння спогадами, котрі людина не усвідомила, проте вони існують у підсвідомості, і вона подає їх за допомогою образів. Представлено особливості взаємодії індивідуальної пам’яті з колективною. Індивідуальна пам’ять є фундаментом для формування людської ідентичності. Ця ідентичність синхронізуються із колективною пам’яттю. Розкрито концепт історичної пам’яті. Історична пам’ять є певним, ситуативним компромісом між пам’яттю учасників події та офіційної ідеології суспільства. Як випливає із дослідження, серед референтів історичної пам’яті, якими є нації, спостерігається виключно ідеологічна функція історичної пам’яті. Історична пам’ять прагнучи об’єктивно відтворити спогади індивідів, котрі були учасниками події, в той же час, видозмінює їх спогади до ідеологічних потреб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Міненко А. В. Поняття історичної пам’яті : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Міненко Андрій Володимирович. - Київ, 2022. – 42 с.