Розвиток фінансового ризик-менеджменту стратегічних підприємств в Україні

Дата
2022
Автори
Мартинюк Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі з'ясовано сутності поняття фінансового ризик-менеджменту стратегічних підприємств крізь призму понять «фінансовий ризик» та «ризик-менеджмент». Встановлено, що фінансовий ризик-менеджмент може бути визначено як система організаційних та фінансових заходів, спрямованих на попередження, усунення та обмеження фінансових ризиків, а також мінімізацію витрат на їх фінансування, за умови існування фінансових ризиків, наслідки яких можуть мати негативний результат при ведені будь-якої діяльності. Розглянуто етапи фінансового ризик-менеджменту стратегічних підприємств та з'ясовано, що вони не є відмінними від фінансового ризик-менеджменту приватних чи інших державних підприємств й включають етап оцінки, який має якісну та кількісну складову, етап контролю та етап фінансування. При цьому, два останні етапи визначено пріоритетними для стратегічних підприємств, оскільки вони стосуються розподілу державних коштів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Мартинюк В. М. Розвиток фінансового ризик-менеджменту стратегічних підприємств в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Мартинюк Вікторія Миколаївна. - Київ, 2022. - 134 с.