Регулювання банківської діяльності в умовах фінансових криз в країнах східної та центральної Європи

Дата
2022
Автори
Прилепа Антоніна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі було проаналізовано категорію «регулювання банківської діяльності» як з наукової точки зору за різними підходами авторів, так і з сторони законодавства України. Було сконструйоване власне визначення поняття «регулювання банківської діяльності». Класифіковано регулювання банківської діяльності за формами банківського регулювання та за галузями. Зазначено визначення понять «макропруденційне регулювання» та «макропруденційна політика». Досліджено роль, мету та цілі макропруденційної політики. Виокремлено взаємодію макропруденційної політики та інших видів економічної політики. Охарактеризовано етапи акропруденційної політики. Здійснена класифікація інструментів макропруденційної політики в залежності від оперативних цілей макропруденційної політики. Інструменти класифіковано в залежності від інструментів управління капіталом, інструментів управління ліквідності та інструментів, що попереджають кредитні буми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Прилепи А.В. Регулювання банківської діяльності в умовах фінансових криз в країнах східної та центральної Європи : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Прилепа Антоніна Володимиріва. - Київ, 2022. – 82 с.