Розробка розширення для застосування методів штучного інтелекту у ERP-системі Dynamics 365 Business Central

Дата
2022
Автори
Куценко Іван Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єктом роботи є процес обробки даних методами штучного інтелекту за допомогою ERP-системи Dynamics 365 Business Central. Предметом роботи є методи розробки розширення для ERP-системи без додаткових даних та налаштувань. Метою кваліфікаційної роботи є створення розширення для забезпечення функціоналу застосування методів штучного інтелекту до даних в ERP-системі Business Central. Методи розроблення: розробка програмного продукту на основі еволюційної моделі, методи порівняння, аналізу та синтезу. Інструменти розроблення: безкоштовний, вільно поширюваний редактор коду Visual Studio Code, розширення AL Language для Visual Studio Code, мова програмування AL. Результати роботи: вивчено можливості системи Business Central, а також розширень до неї, спроектовано та розроблено програмний продукт, який дозволяє застосовувати методи штучного інтелекту в даній ERP-системі. Розширення може використовуватися будь-якою компанією, яка використовує ERP-систему Business Central та бажає застосувати методи штучного інтелекту на даних системи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Куценко І. М. Розробка розширення для застосування методів штучного інтелекту у ERP-системі Dynamics 365 Business Central : випускна кваліфікаційна магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Куценко Іван Михайлович. - Київ, 2022. - 29 с.