Лінгвістичні параметри медійного іміджу Володимира Зеленського та Бориса Джонсона

Дата
2023
Автори
Філіппова Дар’я
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отже, оцінка лінгвістичних параметрів в контексті медійного іміджу політика є важливою, оскільки вони визначають сприйняття громадськістю політичних діячів та їхньої політики. Використання ефективних лінгвістичних прийомів допомагає політику досягати своїх комунікативних цілей та впливати на аудиторію. В цілому, лінгвістичні параметри, такі як мова тіла, стиль мовлення, мовні засоби, ефективність спілкування, використання фактів та емотивність, мають суттєвий вплив на медійний імідж політика. Використання цих параметрів відповідним чином може змінювати сприйняття політичного лідера та формувати його публічний образ у медіа. Дослідження показало, що обидва лідери проявляють вміння використовувати риторичні засоби, наративні елементи та образні вислови для ефективної комунікації з аудиторією. Зеленський відзначається своїм неформальним стилем та здатністю використовувати гумор та іронію для залучення уваги громадськості. Він надає пріоритет особистим досвідам та спрощеній мові, спрямованій на широку аудиторію. У свою чергу, Джонсон використовує формальний стиль мовлення з високим рівнем граматичної точності. Він майстерно застосовує риторичні прийоми та образні вислови для підкреслення своїх ідей та ефективної комунікації з аудиторією. Аналіз показав, що обидва політики володіють навичками ораторського мистецтва, використовуючи повторення, ритмічний розмір та жести для створення ефектувального впливу на слухачів. Володимир Зеленський та Борис Джонсон мають свої особисті стилі комунікації, які відображають їхні особистість, цінності та способи спілкування з громадськістю. Оцінка лінгвістичних параметрів в контексті медійного іміджу Бориса Джонсона свідчить про його вміння ефективно комунікувати з аудиторією та впливати на громадську думку. Його мовні засоби та стилістичні прийоми сприяють створенню позитивного враження та переконливого впливу на слухачів. Український президент використовує різні лінгвістичні прийоми для формування свого медійного іміджу. Він імпліцитно втілює свої емоції в структурі речень і виражається від імені української нації, що підкреслює його зв'язок з нею. Крім того, він використовує різні стилі мовлення, залежно від контексту та аудиторії, що дозволяє йому передати свої ідеї з відповідною ефективністю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Філіппова Д. Лінгвістичні параметри медійного іміджу Володимира Зеленського та Бориса Джонсона : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Філіппова Дар’я. – Київ, 2023. – 41 с.