Політична еліта сучасної України: особливості формування та перспективи розвитку

Дата
2021
Автори
Мороховець Валерія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Формування еліти в Україні має цілий ряд особливостей, пов’язаних з тенденціями розвитку окремих регіонів. До їх числа відносять клановість української регіональної еліти, яка стала наслідком радянського минулого країни, формування великих фінансово-промислових груп, які намагаються лобіювати власні інтереси, відсутність інтересу до осмислення тих подій, що відбуваються в країні. На підставі проведеного аналізу виникнення та функціонування політичної еліти України зроблено висновок, що історія розвитку держави – це постійний процес оновлення еліти. Цей процес є дуже важливим для політичної системи, який необхідний для включення нових членів, що володіють владними повноваженнями, що дозволяє наситити її новими поглядами, ідеями і всім необхідним для підтримки існування політичної системи і запобігання політичної кризи і революційних перетворень Для дослідження теми політичних еліт були використані такі наукові методи: системний, що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вчених на проблему, яка вивчається; структурно-функціональний, за допомогою якого були розглянуті різні складові частини предмета дослідження у взаємозв’язку; історичний, що допомогло дослідити формування та розвиток складових елементів предмета дослідження у історичній відповідності та хронологічній послідовності; метод прогнозування, за допомогою якого на основі аналізу даних ретроспективного періоду здійснено передбачення стосовно майбутнього розвитку та перспектив політичної еліти України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Мороховець В. Політична еліта сучасної України: особливості формування та перспективи розвитку : кваліфікаційна робота : 052 політологія / Мороховець Валерія. - Київ, 2021. - 57 с.