Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров’я

Дата
2016
Автори
Кулініч Марина Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розглянуто питання теоретико-методологічного та прикладного дослідження аквально-терральних рекреаційних комплексів Середнього Подніпров’я. Здійснено аналіз підходів до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров’я, ретроспективний аналіз його господарського освоєння, аналіз рекреаційних ресурсів та ландшафтної структури регіону дослідження, що в сукупності послужило підґрунтям для проведення ресурсно-рекреаційного районування та зонінгу Середнього Подніпров’я. Здійснено оцінку рекреаційної придатності ключових аквально-терральних комплексів регіону дослідження. Обґрунтовано прикладні оптимізаційні пропозиції функціональної організації аквально-терральних рекреаційних комплексів Середнього Подніпров`я. Ключові слова: аквально-терральний рекреаційний комплекс, рекреаційне природокористування, Середнє Подніпров’я, поля щільності рекреаційних об’єктів, зона рекреаційного тяжіння, рекреаційний модуль, оптимізація функціональної організації аквально-терральних рекреаційних комплексів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Кулініч М. Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров’я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кулініч Марина Тарасівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання